Parzeńsko...naturalnie!
CISZA SPOKÓJ NATURA WYPOCZYNEK ODPRĘŻENIE REALKS ZDROWIE

Telefony alarmowe i postepowanie w razie kryzysu

  • Urząd Gminy Nowogródek Pomorski tel. (95) 747 17 60
ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski

Nip 597 001 3997

Zarządzanie kryzysowe - Ryszard Skowron
- telefon alarmowy 605 481 760

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne - Ryszard Dudzicz
- kierownik Zakład Usług Komunalnych  - tel. alarmowy 604 430 357Inne:RODZINNY PLAN DZIAŁANIA NA CZAS KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W krajach Europy Zachodniej, a szczególnie w USA, rodziny zamieszkałe w rejonach zagrożeń opracowują rodzinne plany na wypadek ewentualnego zagrożenia. Celowym byłoby zastanowić się z całą rodziną nad następującymi zagadnieniami:
 jakie zagrożenia mogą was dotyczyć;
 co należy zrobić, aby być przygotowanym w razie wystąpienia katastrofy
 co robić w wypadku ogłoszenia ewakuacji;
 gdzie rodzina może spotkać się w razie niemożliwości spotkania w domu;
 gdzie rodzina może zebrać się po ogłoszeniu ewakuacji;
 gdzie dać znać o sobie, jeżeli w chwili katastrofy jesteś poza domem;
 należy się zorientować, kto z Twojego sąsiedztwa jest lekarzem lub posiada;
 inne szczególne umiejętności;
 właściwym byłoby przeszkolenie członków rodziny w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym.

ZABEZPIECZENIE DOMU


Możliwości zabezpieczenia domu są bardzo ograniczone i wiążą się z dużymi kosztami. Można jednak wykonać przedsięwzięcia profilaktyczne, które zmniejszą do minimum ryzyko strat. Do takich przedsięwzięć należą:
 przeniesienie wartościowych przedmiotów na strych lub wyższe piętra;
 zamontowanie tablic bezpieczników i liczników możliwie jak najwyżej;
 ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym;
 stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej.

WYPOSAŻENIE NA CZAS KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe wyposażenie na czas klęsk żywiołowych.
Podczas katastrof może wystąpić brak elektryczności, gazu, wody itp. Możliwe jest też, że warunki uniemożliwią opuszczenie domu przez wiele dni. Przygotowane zawczasu wyposażenie ułatwi przetrwanie tego trudnego okresu.
Wyposażenie powinno zawierać:
 żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach; puszkowane soki, mleko i zupy; cukier, sól i przyprawy; wysokokaloryczne pożywienie (witaminy, słodycze, żywność dla niemowląt i ludzi starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) - zapas na okres 3-5 dni przechowywać w chłodnym i suchym miejscu;
 wodę: należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 litrów na osobę na okres 3-5 dni, wliczając wodę do utrzymania podstawowych zasad higieny (woda powinna być odkażona, np. wybielaczem do prania o stężeniu 5,25 % w ilości 1 kropla na litr wody);
 odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien posiadać jedną zmianę bielizny, odzieży i butów, a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, ciepłą bieliznę, koc lub śpiwór;
 apteczka pierwszej pomocy: gaza; sterylne bandaże, w tym elastyczne; taśmy przylepne; nożyczki; chusta; termometr; środki aseptyczne, środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany; mydło; rękawice gumowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny;
 przybory i narzędzia: turystyczny zestaw do gotowania, radio na baterie, latarki, zapasowe baterie, nóż wieloczynnościowy, zapałki, przybory do pisania, gwizdek, przybory do higieny, plastikowe pojemniki, papier toaletowy, przybory do szycia - zestaw powinien być spakowany i gotowy do zabrania.

Do uniwersalnych zasad zachowania się obywateli w sytuacjach zagrożeń, ułatwiających adaptację do trudnych warunków należą:
 szybkie działanie, ale bez paniki;
 ciągłe słuchanie komunikatów radiowych;
 zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia;
 udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;
 rozsądne korzystanie z zapasów;
 słuchanie rad i poleceń uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe);
 w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania;
 wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia.CO ROBIĆ GDY ULATNIA SIĘ GAZ
• zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem;
• wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi;
• nie włączać i wyłączać światła i urządzeń iskrzących, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu;
• nie posługiwać się telefonem; powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną, policję; • zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy uszkodzony jest zawór butli;
• wietrzyć pomieszczenie otwierając okna i drzwi;
• nie włączać i wyłączać światła i urządzeń iskrzących, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu;
• nie posługiwać się telefonem;
• powiadomić specjalistę, który montował butlę gazową lub straż pożarną dla wydmuchania gazu zalegającego najniższe punkty pomieszczenia;


Niewypały - amunicja - niewybuchy

Pamiętaj:
1. Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny).
2. Nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych niewypałach, bombach, pociskach, amunicji, granatach.
3. Zabezpiecz miejsce znaleziska, aby nie rzucało się w oczy osobom postronnym. Natychmiast powiadom o swoim "znalezisku" - wskaż miejsce:
• policję
• straż pożarna
• urząd gminy
• nauczyciela
• sołtysa
• księdza

ZAPOZNAJ swoje dzieci ze sposobem postępowania (podaj znane Tobie przykłady lekkomyślności dzieci i młodzieży w tym względzie). NIE LEKCEWAŻ NIEBEZPIECZEŃSTWA. LEKKOMYSLNOŚĆ I GŁUPOTA GROZI UTRAĄ ZDROWIA A NAWET ŻYCIA TWOJEGO LUB NAJBLIŻSZYCH.


PATROL SAPERSKI
– Jednostka Wojskowa Nr 3284, ul. Wojska Polskiego 58 tel. 768364953, 768364303 /oficer inspekcyjny/


Co należy robić w czasie zagrożenia POWODZIĄ
1. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny, miejsca. Nie czekaj na wezwanie do ewakuacji, w miarę możliwości ewakuuj się sam (ewakuacja samorzutna), pamiętaj o uzyskaniu zgody od terenowej administracji samorządowej. Ewakuuj się zgodnie z wytycznymi władz lub służb przeciwpowodziowych gmin.
2. Jeżeli władze lokalne ogłoszą ostrzeżenie powodziowe i przewidziany jesteś do ewakuacji kierowanej, bądź przygotowany wraz z rodziną do ewakuacji. Przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji.
3. Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe rzeczy na wyższe pietra domu. Z posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego aby nie popłynęły.
4. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową, wodociągową.
5. W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą po wcześniejszym wysterylizowaniu płynami typu: ACE, Bielinka,.
6. Napełnij zbiornik samochodu, ciągnika paliwem.
7. Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute, skażone.
8. Nie chodź na obszarach zalanych wodą, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
9. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
10. Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
11. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
12. Jeżeli zostanie wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych, np. do układania lub wypełniania worków z piaskiem, pomagaj - od tego zależy bezpieczeństwo twojego gospodarstwa.
13. W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

Uwaga! Zostałeś w gospodarstwie- potrzebujesz pomocy. Wywieś flagę o następującym kolorze:

BIAŁA - potrzeba ewakuacji
CZERWONA - potrzeba żywności i wody
NIEBIESKA - potrzeba pomocy medycznej

KAŻDY POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO BYCIA SAMOWYSTARCZALNYM NA OKRES 3 DNI I ZDOLNYM DO POMOCY SOBIE I INNYM


Pożary

Zasady bezpieczeństwa pożarowego:
1. W miarę możliwości:
• zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów, pożaru i eksploatuj je zgodnie z instrukcja,
• zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.
2. Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 Straży Pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.
3. Określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacyjne oraz zapoznaj z nimi domowników, a nawet przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacyjne.
4. Poinstruuj rodzinę jak należy się przemieszczać blisko przy podłodze w czasie ucieczki z miejsc objętych pożarem.
5. Nie dopuszczaj do nagromadzenia się stert starych gazet i czasopism w domu i obejściu oraz utrzymuj czystość pomieszczeń.
6. Sprawdź instalację elektryczną, czy nie jest wadliwa. Nie naprawiaj bezpiecznika drutem.
7. Sprawdź przedłużacz i gniazdka oraz domowe urządzenia elektryczne (odbiorniki energii).
8. Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Nie włączaj kilku odbiorników do jednego gniazdka. Używaj rozgałęźników zaopatrzonych w bezpieczniki w celu uniknięcia iskrzenia i krótkich spięć.
9. Nie używaj nigdy benzyny, ropy, nafty oraz innych paliw i podobnych materiałów wewnątrz budynków - przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w odpowiednich pojemnikach.
10. Nigdy nie pal w pobliżu paliw płynnych.
11. Po użyciu usuń wszelkie nasączone palnymi cieczami szmaty i materiały.
12. Skontroluj domowe źródła ogrzewania, czy nie są uszkodzone lub wadliwe, czy są czyste i działają dobrze, czy przewody kominowe, paleniska i piece są sprawne. Wezwij kominiarza.
13. Zachowuj ostrożność, gdy używasz zastępczych źródeł ogrzewania jak przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyk naftowy, drewno i węgiel (piecyki na drewno i węgiel):
• upewnij się czy wentylacja zewnętrzna jest właściwa,
• umieszczaj grzejniki nie bliżej niż 15 cm od materiałów palnych,
• sprawdź czy podłoga i pobliski fragment ściany są dobrze izolowane,
• używaj odpowiedniego paliwa, właściwego dla danego piecyka zgodnie z instrukcją producenta,
• gromadź popiół w metalowych pojemnikach w oddaleniu od budynków,
• dopilnuj, by otwarty ogień nie dotykał materiałów ścian i materiałów palnych (firany, zasłony, kotary, meble, i inne),
• zainstaluj niepalny ekran przed frontem paleniska kominka.
14. Upewnij się czy izolacja domowa nie dotyka przewodów elektrycznych.
15. Poznaj sam i zapoznaj rodzinę z położeniem głównych wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników elektrycznych, zaworu instalacji gazowej oraz jak je wyłączyć w razie wypadku. Jeśli z jakiegoś powodu wyłączyłeś główny wyłącznik gazu, w razie potrzeby ponownego jego włączenia, wezwij pracowników zakładu gazowniczego.

Co robić w czasie pożaru:
1. Używaj wody lub gaśnic do gaszenia małych ognisk pożaru
• Nigdy nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować.
• jeśli nie jesteś pewien, czy potrafisz ugasić ogień, zabierz wszystkich z domu i wezwij Straż Pożarną.
2. Nigdy nie gaś urządzeń elektrycznych wodą. Używaj tylko i wyłącznie gaśnic przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych.
3. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni, ugaś solą kuchenną lub sodą do pieczenia (oczyszczoną) albo przykryj naczynie przykrywką o ile ogień powstał w naczyniu (np. garnku, patelni itp.).
4. Gdy zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia., ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia.
5. Śpij przy drzwiach zamkniętych. Gdy Cię obudzi sygnał pożaru, np. Dźwięk wykrywacza dymów, swąd dymu czy inne objawy, zbadaj drzwi zanim je otworzysz.
• Jeżeli drzwi są zimne, wyjdź natychmiast w gotowości do czołgania się,
• Dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Powietrze jest bardziej czyste i chłodne przy podłodze.
• Jeśli drzwi są gorące uciekaj przez okno.
• Jeśli nie możesz uciec, trzymaj białe lub jasne prześcieradło (obrus itp.) w oknie, wzywaj w ten sposób na pomoc strażaków (ratowników).
Co robić po pożarze:
1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim właściwe służby (władze, straż) nie stwierdzą, że jest bezpieczny.
2. Jeśli wchodzisz do osłabionego przez pożar budynku, uważaj na oznaki dymu i gorąca.
3. Nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka. Nie podłączaj żadnych urządzeń elektrycznych zanim zostaniesz upewniony przez elektryka, że jest to bezpieczne. Zleć tę czynność fachowcom.
4. Zachowaj czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowania) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
5. Bądź w kontakcie z władzami gminy oraz organizacjami pomagającymi poszkodowanym, gdyż możesz potrzebować żywności, lekarstw, odzieży czy miejsca do spania.
6. Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
7. Jeśli jesteś najemcą lub dzierżawcą, powiadom właściciela.
8. Zabezpiecz osobiste przedmioty lub przenieś je na inne miejsce.
9. Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
10. Jeżeli sejf lub metalowa, masywna skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza skrzyni lub sejfu może spowodować zapalenie się zawartości.
11. Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy dom opuścić.
• Powiadom policję o konieczności opuszczenia domu, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę.
• Zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).
12. O fakcie opuszczenia mieszkania (domu) poinformuj krewnych, przyjaciół, straż pożarną, policję, zakład pracy, szkołę oraz inne instytucje i osoby związane współpracą i interesami z Tobą.

Silne wiatry - huragany

Przed wystąpieniem zagrożenia:
1. Zabezpiecz swoje mieszkanie /dom/:
• zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,
• upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku,
• zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
• usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom.
2. Zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne /baterie do latarek i odbiorników radiowych/, świece, lampy naftowe wraz z zapasem nafty.
3. Przygotuj rzeczy, które mogą być przydatne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy.
4. Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.

W czasie trwania zagrożenia:
1. Nie wychodź z domu, jeśli nie musisz.
2. Włącz radio lub telewizor w celu śledzenia informacji meteorologicznych i informacji o sytuacji.
3. Postępuj według wskazań określonych w komunikatach.
4. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji, weź ze sobą podręczny bagaż najpotrzebniejszych rzeczy.
5. Opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną i gaz, zamknij dopływ wody, wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom i zabudowania gospodarcze przed złodziejami.

O WSZYSTKICH ZDARZENIACH MAJĄCYCH ISTOTNE ZNACZENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI INFORMUJ:
• służby dyżurne Straży Pożarnej,
• Policję,
• pogotowie energetyczne,
• pogotowie gazowe.


Katastrofy budowlane

Najczęściej katastrofy budowlane powodowane są:
- wybuchami gazu w instalacjach budynku lub nagromadzeniem gazów niektórych pomieszczeniach,
- obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków.

Co robić na wypadek katastrofy budowlanej:
1. Przed każdym opuszczeniem domu (mieszkania) sprawdź, czy instalacja gazowa jest wyłączona.
2. W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej twojego budynku i trwania zagrożenia jego skutkami:
• wyłącz instalację elektryczną (w miarę możliwości),
• wyłącz instalację gazową,
• zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność na trzy dni, koce, odzież, pieniądze, o ile jest to możliwe.
3. Opuść dom (mieszkanie), a przy wychodzeniu zachowaj szczególną ostrożność. Uważaj na stropy, klatki schodowe.
4. Opuszczając dom zabierz wszystkich domowników.
5. O ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno o ile jest to możliwe lub przez okna sąsiadów,
• słuchaj komunikatów i poleceń służb ratowniczych i postępuj według ich wskazań
• o ile nie masz możliwości opuszczenia domu (mieszkania) wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus (itp.) jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.
6. Gdy opuściłeś mieszkanie (dom) powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy jeszcze zostali w pomieszczeniach budynku
7. Poinformuj również służby ratownicze o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, w szkole itp.).
8. Katastrofie budowlanej może towarzyszyć pożar
• wówczas zachowuj się i działaj jak w czasie pożaru.
9. Po opuszczeniu budynku:
• o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej,
• zgłoś swoje potrzeby o punktu pomocy społecznej lub władz terenowych.
10. Nie przeszkadzaj w pracy ratownikom.
11. Nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku (mieszkania) bez zezwolenia służb budowlanych, które określą czy takie wejście jest bezpieczne.
12. O ile miałeś budynek (mieszkanie) ubezpieczone, powiadom firmę ubezpieczeniową.
13. Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami władz gminy (miasta, miasta i gminy).
14. Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja