Parzeńsko...naturalnie!
CISZA SPOKÓJ NATURA WYPOCZYNEK ODPRĘŻENIE REALKS ZDROWIE

Statut Koła Gospodyń Wiejskich w ParzeńskuStatut Koła Gospodyń Wiejskich w Parzeńsku

http://www.wir.org.pl/aktualnosci/2018/2018_11_29/statut_kgw.pdfUstawa o Kołach Gospodyń Wiejskich z 9 listopada 2018

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2856_u.htm