Parzeńsko...naturalnie!
CISZA SPOKÓJ NATURA WYPOCZYNEK ODPRĘŻENIE REALKS ZDROWIE

Aktualności

Uwaga mieszkańcy, turyści oraz przyjaciele Sołectwa Parzeńsko! 
Przeczytajcie, przyłączcie sie  i podpiszcie ponizszą petycje.
Razem mozemy wiecej! 
Parzeńsko30.07.2017
Mieszkańcy Sołectwa Parzeńsko
Adres do korespondencji :
Parzeńsko 10
74-305 Karsko
                                                                                                          Do:
          Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
·       Wójt –Tomasz Pietruszka
·       Rada Gminy

ul. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
 
 
Protest przeciwko powstaniu fermy norek
w sąsiedztwie Sołectwa Parzeńsko
 
 
Protest mieszkańców i stałych turystów sołectwa Parzeńsko oraz osób, którym zależy na życiu w środowisku wolnym od odorów i innych zanieczyszczeń a także na zachowaniu ekologicznego- turystycznego charakteru okolicy,przeciwko powstaniu fermy norek, planowanej przez firmę „Farm Equipment International Sp. z o.o.przyległych do terenów sołectwa Parzeńsko, w Gminie Nowogródek Pomorski.
 
Szanowny Panie Wójcie, Radni Gminy Nowogródek Pomorski
My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko budowie przemysłowej fermy norek w sąsiedztwie wsi Parzeńsko.
Prosimy o zainicjowanie i wsparcie działań zmierzających do zablokowania planowanej inwestycji. Poniżej przedstawimy istotne argumenty i obawy przemawiające za zasadnością naszego protestu, ponieważ zdrowie i życie ludzi powinno być na pierwszym miejscu:
1. Powstanie kolejnego obiektu fermy spowoduje znaczne pogorszenie jakości życia mieszkańców, letników, turystów w miejscowościach znajdujących się w bliskiej odległości: Parzeńsko, Stawno, Ławin. Wyczuwalność odoru od obecnej fermy  w Karsku  sięga 4 km, a po wybudowaniu  nowej fermy jeszcze bliżej Parzeńska , bo w odległości 1,5km spowoduje nasilenie uciążliwego fetoru.
Wśród odorów wytwarzanych na fermach przemysłowych zidentyfikowano ok. 100-200 lotnych substancji zapachowych, z których co najmniej 30 to związki szczególnie cuchnące i szkodliwe dla zdrowia.
2. Skażenie powietrza uciążliwymi gazami dotyczyć może nawet terenów w znacznej odległości od ferm (duża łatwością przenoszenia odorantów przez wiatr). Związki te mogą wywoływać wiele groźnych schorzeń, jak np. migreny, kaszel, katary, skurcze w klatce piersiowej, zatkany nos i inne dolegliwości ze strony układu oddechowego, reakcje o podłożu zapalnym i uczuleniowym, alergie i in. Puszcza Barlinecka to „Zielone Płuca” naszej okolicy, to dla nich turyści  tu przyjeżdżają, a nowi mieszkańcy budują domy, osiedlają się. Tylko w  zeszłym roku   w Parzeńsku  zainwestowało  w zakup działek /domów 8 osoób. Czyste  powietrze i jezioro jest atutem Parzeńska.
3. SPADNĄ CENY NIERUCHOMOŚCI I GRUNTÓW ROLNYCH I DZIAŁEK BUDOWLNAYCH w sąsiadujących z fermą miejscowościach!
 
4. Zwierzęta z tej fabryki będą musiały zjeść w ciągu roku tysiące ton pokarmu pochodzenia zwierzęcego (czyt. padliny, odpadów z przemysłu rybnego i drobiarskiego), co wiąże się z dodatkowym smrodem podczas dostaw.
 
5. Ucieczki norek są nieuniknione i stanowią poważny problem, ponieważ są to zwierzęta wybitnie skuteczne w polowaniu a więc staną się zagrożeniem dla:
zwierząt gospodarskich (kury, kaczki, gęsi itd.)-, których w Parzeńsku jest dużo , zwierząt dziko żyjących, wodnych i lądowych.
 
6. Ferma zostanie usytuowana w bliskiej odległości od Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego  co również nie jest bez znaczenia i może przynieść poważne konsekwencje związane z ochroną środowiska i populacjami zwierząt chronionych występujących na tym obszarze.
 
7. Wysokie ryzyko  zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, zwłaszcza związkami azotu i fosforu (sprzyja to powstawaniu toksycznych i rakotwórczych). W całym sołectwie Parzeńsko mieszkańcy korzystają ze studni o głębokościach 9-12 m. Dodatkowo bezwzględną atrakcją i walorem turystycznym jest jezioro Parzeńsko, w którym obecnie znajdują się raki, różnego rodzaju ryby, lilie wodne i inne. Zanieczyszczone stanie się śmierdząca sadzawką.
 
- Żadna kontrola nie jest wstanie  zweryfikować  poprawnej utylizacji padłych na fermie zwierzęta, które  są potencjalnym źródłem mikrobiologicznego skażenia środowiska co  wiąże się z zagrożeniem epidemiologicznym i epizootycznym.
 
 
 Porównanie dochodów (podatek rolny) jakie Gmina może uzyskać z tytułu prowadzenia na jej terenie fermy z utraconymi korzyściami (ograniczenie powstawania nowych przedsięwzięć, zahamowanie budownictwa mieszkaniowego, spadek turystyki.), budzi uzasadnione obawy co do opłacalności ekonomiczno - społecznej istnienia tej inwestycji
Prosimy o poważne potraktowanie naszego protestu, stosownie do wagi problemu i oczekiwań społeczności lokalnych.
              Parzeńsko jaką bez wątpliwości jest wsią REKREACYJNĄ  (zgodnie z zapisem  w Strategii rozwoju na lata 2015-2020) powinna być przez władze gminy szczególnie chroniona gdyż jej położenie, klimat, uwarunkowanie terenowe daje unikalne warunki dla turystki, aktywnego wypoczynku jak i rekreacji.  Przecież pierwszym państwa  punktem  przy wypisywaniu ZAGROŻEŃ wewnętrznych dla gminy  wypisaliście :  „(…) Degradacja środowiska związana z lokalizacją przedsiębiorstw negatywnie na nie oddziaływujących”.
Wierzymy też, że zapis o zapewnieniu optymalnych warunków życia mieszkańców (zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych), w myśl zasad zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego i wysokiej jakości funkcjonalno-estetycznej otoczenia, zobowiązuje - inaczej zaprzeczacie samym sobie.
Wasze hasło:
„Gmina Nowogródek Pomorski
- Miejscem dla  CZŁOWIEKA”    (….a nie dla norek)!
W imieniu mieszkańców:
 
Stanisław Myszkowski
Paweł Markowski
Podpisano:
Petycję może podpisać każdy kto ukończył 13 rok życia. Nie zamierzamy przetwarzać Państwa danych
LP
IMIĘ  , NAZWISKO  
ADRES 
PODPIS
1.        
 
 
 
2.        
 
 
 
3.        
 
 
 
4.        
 
 
 


Podpisy składamy w sklepie w Parzeńsku.

******************************************************************************************
   *********************************************************************************

FOTO RELACJA Z DOZYNEK W PARZENSKU
*******************************************************************************************
Kapliczka po najnowszych zmianachSołtys i Rada Sołectwa  serdecznie dziekują wszstkim osobom za pomoc z finansowaniu  niebednych materiałów  w celu uzyskania obecnego wizerunku naszej kapliczki.
*******************************************************************************************
zdjęcia z imprezydo obejrzenia na stronach fb  parzeńsko

 

********************************************************************************************

Parzeńsko 01.02.2016